แนะนำที่เที่ยวจีน : กุ้ยหลิน-ซีเจียง-กุ้ยโจว

แนะนำที่เที่ยว : กุ้ยหลิน+ซีเจียง+กุ้ยโจว เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ของกุ้ยหลิน ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่สูงราว 40 เมตร เจดีย์ที่สร้างด้วยทองเหลือง โดยเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์หนึ่งที่อยู่คู่กันสร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทัศน์งดงาม ถือเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สวยงามภายในเมืองกุ้ยหลินในช่วงกลางคืนจะเปิดไฟส่องสว่างที่เจดีย์สะท้อนผิวน้ำของบึงซานเป็นประกายระยิบระยับจะได้เห็นสีเงินและสีทองของเจดีย์ได้อย่างชัดเจน หมู่บ้านม้งพันครอบครัวแห่งซีเจียง(หมู่บ้านแม้วซีเจียง) หมู่บ้านม้งพันครอบครัวแห่งซีเจียง(หมู่บ้านแม้วซีเจียง) เป็นหมู่บ้านชนเผ่าเหมียวจู๋(ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

จองทันที

thไทย