แนะนำที่เที่ยวอินเดีย : ทัชมาฮาล+อัครา

แนะนำที่เที่ยวอินเดีย : ทัชมาฮาล+อัครา AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ (Raja Man Singh) แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญสามารถป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบ และขนาดก าแพงของป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้ายกับกำแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร…

จองทันที

thไทย