แนะนำที่เที่ยวจีน : เฉินตู

แนะนำที่เที่ยวจีน : เฉินตู ภูเขาวาวู่ ชมทัศนียภำพของภูเขาหิมะ ที่มีความสูงประมำณ 3,200 ฟุต เป็นที่รู้จักในนาม “โลกแห่งน้ำ โลกแห่งถ้ำ อาณาจักรแห่งดอกไม้แหล่งกำเนิดของหิมะ บ้านเกิดของเมฆ และพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืช” บนยอดเขาท่านจะได้พบกับน้ำตกหนานซี มีความสูงมากกว่า 1,055 เมตร น้ำตกน้ำแข็ง ม่านน้ำแข็ง…

แนะนำที่เที่ยวจีน : กุ้ยหลิน-ซีเจียง-กุ้ยโจว

แนะนำที่เที่ยว : กุ้ยหลิน+ซีเจียง+กุ้ยโจว เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ของกุ้ยหลิน ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่สูงราว 40 เมตร เจดีย์ที่สร้างด้วยทองเหลือง โดยเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์หนึ่งที่อยู่คู่กันสร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทัศน์งดงาม ถือเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งที่สวยงามภายในเมืองกุ้ยหลินในช่วงกลางคืนจะเปิดไฟส่องสว่างที่เจดีย์สะท้อนผิวน้ำของบึงซานเป็นประกายระยิบระยับจะได้เห็นสีเงินและสีทองของเจดีย์ได้อย่างชัดเจน หมู่บ้านม้งพันครอบครัวแห่งซีเจียง(หมู่บ้านแม้วซีเจียง) หมู่บ้านม้งพันครอบครัวแห่งซีเจียง(หมู่บ้านแม้วซีเจียง) เป็นหมู่บ้านชนเผ่าเหมียวจู๋(ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

แนะนำที่เที่ยวจีน : จางเจียเจี้ย

แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน : จางเจียเจี้ย  ยอดเขาเทียนเหมินซาน ต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับถนน 99 โค้งเส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า และชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตรเมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด   THE…

จองทันที

thไทย