สถานที่เที่ยวญี่ปุ่น : โตเกียว-นิกโก้

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น : โตเกียว+นิกโก้ โตเกียวทาวเวอร์ มีลักษณะเป็นหอคอยที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารเป็นหลัก คือใช้เพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์ ตั้งอยู่ในเมืองมินาโตะ กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศเลย สถานที่เที่ยวแห่งนี้มีผู้มาเยือนเยอะมากถึง 2.5 ล้านคนต่อปี ถึงแม้ว่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหอไอเฟลในฝรั่งเศส แต่ก็ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นลงไปอย่างลงตัว Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disneysea “Tokyo Disneyland…

จองทันที

thไทย