Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน2คืน บินสบายกับ Vietjet

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน2คืน บินสบายกับ Vietjet

0
จอง Package
เริ่มต้น6,999 ฿
จอง Package
เริ่มต้น6,999 ฿

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

443

เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน2คืน บินสบายกับ Vietjet Air


.

.

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ130 BKK(สุวรรณภูมิ) – CEI(เชียงราย) 06.40 – 08.05
VZ2107 CNX(เชียงใหม่) – BKKสุวรรณภูมิ) 21.40 – 23.00

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)

**ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง**

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ130 BKK(สุวรรณภูมิ) – CEI(เชียงราย) 06.40 – 08.05
VZ2107 CNX(เชียงใหม่) – BKKสุวรรณภูมิ) 21.40 – 23.00

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)

**ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง**

 

DAY 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น      (–/L/D)

04.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.40    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ130 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

 **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

08.05    เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

    ——————–  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ———————–

นำท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นที่ถ่ายทำละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”

นำท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่ลำเลียงฝิ่น น้ำยาทำเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับที่ตั้งมีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน้ำเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน สำหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้า

นำท่านออกเดินทางไปยัง พระตำหนักดอยตุง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกำเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือเป็น พระธาตุประจำปีกุน ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ที่เกิดปีกุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิต นารีชนิดต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม

 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์

ท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย

 

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 ——————————————————

DAY 2
สิงห์ปาร์ค – วัดร่องขุ่น  – SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE  – กำแพงเมืองท่าแพ    (B/L/–)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

นำท่านออกเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือการมุ่งเน้นทำการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (ไม่รวมค่าบริการรถราง)

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย

นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สัมผัสความญี่ปุ่นเเบบจัดหนักจัดเต็ม พูดเลยว่าบรรยากาศเหมือนได้เดินอยู่ในโตเกียวเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ทางร้านยังมีพร็อพเป็นชุประจำชาติญี่ปุ่นให้ใส่ถ่ายรูปอีกด้วย จุดเด่นของร้านกาแฟนี้คือ จุดถ่ายรูปแน่นมาก

นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง

นำท่านแวะถ่ายรูปที่ ประตูท่าแพ หนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้าไม่มาก็ไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกำแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงามที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกำแพง จะสวยงามมาก  บริเวณรอบกำแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปที่จุดนี้ ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู และเป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่

ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารเย็น

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 ——————————————————

DAY 3
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – RAINBOW RICE – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     (B/L/–)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

นำทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ

ที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ที่ทำให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินที่นำเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ลำใหญ่ ของการบินไทยที่ปลดระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จำลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นั่งจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการนั่งเครื่อง

นำทุกท่านออกเดินทางไปยัง RAINBOW RICE บ้านซาง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอแม่ริม ทำไมต้องเรียก “RAINBOW RICE” เพราะ ข้าวที่นี้มี 7 สี เหมือนสายรุ้งที่มีหลากสี โดยเกิดจากเป็นแปลงทดลองปลูกข้าวของว่าที่ร้อยตรีธเนศ แซวหลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการการสังกัดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินมาทดลองปลูกลงแปลงนาแห่งนี้ นอกจากแปลงนาสวย ๆ แล้ว ยังมีกระเป๋าสานจากการนำเอาใบข้าวหลากสี ไปสานร่วมกับหญ้าแฝก เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้อย่างลงตัว ซื้อเอาไปถ่ายรูปหรือจะซื้อเอาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรื้อฟื้นและต่อยอดย่านอันถือเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยมชีวิตชีวาและกลายเป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง กว่า 100 ร้านค้าชั้นนำ

ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารเย็น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

21.40   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่  VZ2107  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

  **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**

23.00   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************************************************************

 

อัตราค่าบริการ  

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
18 – 20 มกราคม 2565 6,999 2,000
24 – 26 มกราคม 2565 6,999 2,000
26 – 28 มกราคม 2565 6,999 2,000
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000
06 – 08 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 65 6,999 2,000
06 – 08 มีนาคม 2565 6,999 2,000
13 – 15 มีนาคม 2565 6,999 2,000
23 – 25 มีนาคม 2565 6,999 2,000
27 – 29 มีนาคม 2565 6,999 2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **

** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)**

**หากต้องการทำกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้**

ข้อสำคัญ

 • ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
 • ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

 

เงื่อนไขการจอง

 • ชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

 

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย