Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

แพคเกจ AWA Resort Koh Chang 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ AWA Resort Koh Chang 3 วัน 2 คืน

0
จอง Package
เริ่มต้น2,790 ฿
จอง Package
เริ่มต้น2,790 ฿

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

289

AWA Resort Koh Chang 3 วัน 2 คืน ขั้นต่ำ 2 ท่าน
*เข้าพักวันนี้ – 31 ต.ค.65 (สำหรับเข้าพักคืนวันอา-พฤ)
1.Deluxe ท่านละ 2,790 บาท
2.Deluxe Premium ท่านละ 3,190 บาท
3.Deluxe Beachfront ท่านละ 3,590 บาท

*เข้าพักคืนศุกร์-เสาร์ +เพิ่มท่านละ 300 บาท
*เข้าพัก Long Weekend +เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
——————

แพคเกจนี้รวม

 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อ
 • อาหารเย็นเซ็ทซีฟู๊ด 1 มื้อ
 • อาหารกลางวันในทริปดำน้ำ 1 มื้อ
 • ล่องเรือชมหิ่งห้อย
 • ดำน้ำเกาะรังเต็มวัน

——————–

เงื่อนไขเด็กและเตียงเสริม

 • เด็ก 1-4 ปี ไม่เสริมเตียง รวมอาหารเช้า 300บาท/ท่าน
 • เด็ก 4-11 ปี ไม่เสริมเตียง รวมอาหารเช้า 1,900บาท/ท่าน
 • หากมีผู้ใหญ่และเด็กเข้าพักรวม 4 ท่าน จะต้องชำระค่าเสริมเตียง 1 ท่าน
 • ราคาเตียงเสริม 2,990 บาท

——————–

หมายเหตุ

 • ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน/จองเข้าพักขั้นต่ำ 2 ท่าน/ห้อง
 • ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)
 • แพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางด้วยตนเอง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ดำน้ำดูปะการังได้เนื่องจากสภาพอากาศทางยินดีคืนเงินในส่วนของค่าดำน้ำให้บางส่วน
 • เลื่อนการเข้าพักได้ 1 ครั้ง แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 14 วัน
 • หากไม่สามารถเดินทางได้ (รบกวนผู้จองหาสมาชิกมาแทนเอง)
 • ราคานี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรายการอื่นได้
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% ( ไม่สามารถออกบิล+vatได้)
 • ผู้เข้าพักจะต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบตามคำสั่งของ จ.ตราด ณ วันที่ใช้บริการ และจะไม่คืนเงินค่าแพ็คเกจหากท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าเกาะ
 • เมื่อท่านชำระเงินค่าแพ็คเกจให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว

——————–

เงื่อนไข และขั้นตอนการชำระเงิน

 • หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องว่างตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว ท่านจะต้องชำระเงิน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลตามที่บริษัทแจ้งขอในทันที
  *ขอสงวนสิทธิ์ Confirm ห้องให้กับผู้ที่ชำระเงินและแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาก่อนครับ*
 • ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน เพื่อจองแพ็คเกจ
 • ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองและการยกเลิกการจอง
การเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจจะต้องติดต่อ GOGORIO ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก การเปลี่ยนวัน/เวลาเข้าพัก, การขอเข้าห้องพักก่อนเวลาที่กำหนด, การขอเข้าพักช้ากว่ากำหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง

การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์
การขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก ทาง GOGORIO จะต้องเช็คห้องว่างกับทางที่พักก่อน และจะคอมเฟริม์และสรุปยอดเพื่อให้ท่านได้ทำการชำระเงินต่อไป
ถ้ามีการลดจำนวนคนและจะต้องมีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการทำรายการ 650 บาท/ท่าน ของยอดเงินที่จะต้องคืน
ถ้าการลดจำนวนคนมีผลต่อการลดจำนวนห้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกห้อง
การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจ จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทาง GOGORIO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การขอยกเลิกการจองแพ็คเกจ จะมีเงื่อนไขดังนี้
ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดชำระเต็มจำนวน
ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพักต่ำกว่า 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
*ยกเว้นช่วง Long Weekend 30เม.ย. – 1พ.ค., 14-15พ.ค., 3-4มิ.ย. 12-13ส.ค., 13-15ต.ค., 22-23ต.ค.65 และสงกรานต์ 13-16 เม.ย.65 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
กรณีที่ไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation) หรือหากไม่เข้าพักตามกำหนดโดยไม่มีการแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้า หรือยังไม่ได้รับการยืนยันยกเลิกจากทาง GOGORIO แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได

การรับเงินคืนภายหลังยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์
ในกรณีที่มีการโอนเงินคืนภายหลังการยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์ จะทำการโอนเงินกลับเข้าชื่อบัญชีของผู้จองเท่านั้น (ภายใน 7 วัน) โดยไม่มีการหักอัตราค่าธรรมเนียมการโอน

*** รายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกระบุอยู่ในเงื่อนไขก่อนที่ท่านจะชำระเงิน และใน Voucher ของท่าน เมื่อท่านชำระเงินค่าแพ็คเกจให้กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว***

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย