Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

แพ็คเกจทัวร์อุทัยธานี 7-8 พ.ย. 63

แพ็คเกจทัวร์อุทัยธานี 7-8 พ.ย. 63

0
จอง Package
เริ่มต้น1,999 ฿
จอง Package
เริ่มต้น1,999 ฿
ยังไม่เปิดรับจอง กรุณาติดต่อ Admin

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

1234
Availability : 2
Max People : 8

วันแรก   กรุงเทพฯ-ถ้ำเขาวง-น้ำตกผาร่มเย็น-ต้นไม้ยักษ์-ตลาดชาวไฮ่-ปางสวรรค์-หุบป่าตาด-บ้านชายเขา-ตรอกโรงยา

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยทีมงาน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า(1)set box

10.00 น.

เดินทางถึง วัดถ้ำเขาวง อีกหนึ่ง Unseen Thailand วัดสวยท่ามกลางขุนเขา ดูเผินๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเขาหินปูน เหมือนเป็นรีสอร์ท ท่ามกลางป่าเขา แต่ที่จริงแล้ว ที่นี่คือ “วัดถ้ำเขาวง” วัดทรงศาลพระภูมิ ผู้รู้ของเราบอกว่าถ้ามองดีๆ ก็จะเหมือนกับศาลพระภูมิขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ชม ต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้ที่มีความสูงมากและใช้คนนับสิบคนโอบ  ชม น้ำตกผาร่มเย็น น้ำตกที่ขึ้นชื่อของ อ.บ้านไร่ เป็นที่นิยมถึงความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ ทางเดินทางด้วยบันไดเหล็กใช้เวลาในการเดินทางเท้า20นาที  เดินทางสู่ ตลาดชุมชนชาวไฮ่ เป็นพื้นที่รวมตัวกันของชาวอำเภอบ้านไร่  ตกแต่งแผงขายของด้วยใบไม้ใบหญ้าได้กลิ่นไอแบบวิถีเดิมๆของไทยเรา ชาวบ้านนำเอาสินค้าพื้นถิ่นมาขาย พืชผลเกษตรตามฤดูกาล งานศิลป์ ผ้าทอผ้ามัดย้อมฝีมือชาวบ้านแต่ไม่ธรรมดา ให้เลือกชิมเลือกชมกันอย่างเป็นกันเอง และที่ต้องลองคือ การแฟสดดริป รสชาติหรูหราแต่ราคาชาวไร่ (ท่านสามารถซื้อของฝากของดีประจำจังหวัดอุทัยธานีได้ที่นี่) รับประทานอาหารกลางวันอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

บ่าย

นำท่านชม ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุทัยธานี ออกเดินทางไป หุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ หนึ่งใน Unseen Thailand  ชมบรรยากาศภายในหุบเขาที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี และสัตว์เลื้อยคลานชนิดแปลกๆ ที่พบได้ที่นี่เท่านั้น ให้ความรู้สึกเหมือนเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์ (โปรแกรมนี้มีการเดินสำรวจธรรมชาติแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าที่จะไม่ทำให้ท่านเดินลำบาก) แวะชม จุดชมวิวบ้านชายเขา เป็นจุดชมวิวที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนและต้นไม้สีเขียวเรียงรายสวยงามมาก จนได้เวลาเดินทางสู่ อ.เมือง

18.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะมีจัดเฉพาะวันเสาร์ สืบสานเรื่องราวของ “ซิเกี๋ยกั้ง” ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง … รับประทานอาหารค่ำอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

20.00 น.

นำท่านเข้าที่พัก S2@Uthai หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     อุทัยธานี-เขาสะแกกรัง-วัดท่าซุง-วังมัจฉา-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ จันทร์ทิพย์เลือดหมู

08.00 น.

เดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ที่ทุกคนที่ไปจังหวัดอุทัยต้องไปเยือน เดิมที่นี่เคยถูกเรียกว่า เขาแก้ว ปัจจุบันเขาสะแกกรังเป็นที่ตั้งของ วัดสังกัสรัตนคีรี สถานที่ที่ชาวอุทัยธานีนับถือ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และเป็นจุดมวิวสวยๆ ของอุทัยธานีค่ะ  เดินทางสู่ วัดจันทาราม ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดท่าซุง ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดแวะพักแพซุงต่างๆ ที่ล่องสัญจรมาตามลำน้ำ วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุทัยธานี ด้วยทั้งความสวยงาม และความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระเถระที่มีชื่อเสียงที่ชาวบ้านเคารพบูชา อีกทั้งยังเป็นที่กล่าวขานกันว่าผู้มีความติดขัดเรื่องการเงิน มาขอพรที่นี่แล้วจะสมหวัง  อาคารสำคัญในวัดได้แก่ วิหารแก้ว 100 เมตร เป็นวิหารที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณภาพ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง  และโลงแก้วบรรจุสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่เน่าเปื่อยบรรจุ โดยรอบของวิหารประดับประดาด้วยโมเสกสีขาว และกระจก ที่สะท้อนกันไปมา ชม ปราสาททองกาญจนาภิเษก ตกแต่งด้วยทองคำตระการตา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระที่ทรงเสวยราชย์เป็นปีที่ 50  ยอดปราสาททำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 8 ศอก และชม วังมัจฉา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ศาลาโค้ก (ลิ้มรสปลาแรด)

ปลาแรดทอดกระเทียม,ยำผักบุ้งกรอบ,แกงส้มชะอมกุ้ง,ผัดฉ่าปลากด,ทอดมันปลากราย,ไข่ตุ๋นหมูทรงเครื่อง,ต้นอ่อนทานตะวันผัดกุ้ง,น้ำพริกกะปิ+ปลาแรด,กุ้งอบเกลือ,ข้าว,ผลไม้,น้ำดื่ม

บ่าย

เหมาะสมกับเวลา  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

17.00 น.

เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม               -รถตู้ปรับอากาศ

-ค่าที่พัก 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ห้องละ 2-3 ท่าน

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , มัคคุเทศก์

-อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 3  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

-วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม                                      -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ (200 บาทต่อทริป)

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย