Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน Koh Chang Paradise Hill, ดำน้ำ 4 เกาะ เต็มวัน, เล่นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง, ล่องเรือชมหิ่งห้อย, อาหาร 3 มื้อ +1 มื้อ อาหารซีฟู๊ด (รวม 4 มื้อ)

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน Koh Chang Paradise Hill, ดำน้ำ 4 เกาะ เต็มวัน, เล่นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง, ล่องเรือชมหิ่งห้อย, อาหาร 3 มื้อ +1 มื้อ อาหารซีฟู๊ด (รวม 4 มื้อ)

0
จอง Package
เริ่มต้น2,850 ฿
จอง Package
เริ่มต้น2,850 ฿

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

1297

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน Koh Chang Paradise Resort Hill, ดำน้ำ 4 เกาะ เต็มวัน,เล่นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง, ล่องเรือชมหิ่งห้อย, อาหาร 3 มื้อ +1 มื้อ อาหารซีฟู๊ด (รวม 4 มื้อ) 


3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก จังหวัดตราด เกาะช้าง – เล่นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง ทานอาหารเย็นเมนูซีฟู๊ด ล่องเรือชมหิ่งห้อย ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะเต็มวัน (เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะหวาย) รวมอาหาร 4 มื้อ

โปรแกรม
วันที่ 1 :
.                               ลูกค้าเดินทางเข้าที่พัก เช็คอินหลัง 15.00 น. เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
                                          *** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่รวมในแพ็คเกจ ***
18.00 น.                 มีรถมารับทานเพื่อไปร้านอาหาร รับประทาน (1) เมนูซีฟู๊ด หลังจากนั้นท่านสามารถนั่งเรือชม
.                               หิ่งห้อยได้ฟรี รถกลับมาส่งที่พัก อิสระพักผ่อน

วันที่ 2 :
เช้า                           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (2)
08.00 น.                รถรับท่านเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ (เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง เกาะหวาย) มีแว่นดำน้ำ                                   ชูชีพ บริการฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
กลางวัน                  บุพเฟ่ต์อาหารไทย (3)  และมื้ออาหารว่าง ผลไม้  น้ำดื่ม
16.30  น.                 เรือกลับถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับสู่ที่พัก และอิสระพักผ่อน

วันที่ 3 :
เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (4)
12.00 น.                 เช็คเอาท์และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ราคาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คก่อนทำการจอง ราคานี้สำหรับการจองและชำระเงินภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 เท่านั้น        

* หากไม่ต้องการแพ็คเกจดำน้ำ สามารถเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในราคาต่อไปนี้ได้ **แต่จะไม่มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ** 

– กิจกรรมนั่งช้าง 1 ชม.
– ชมโชว์และเล่นน้ำกับช้าง 1 ชม.
– พายSUP Board 1 ชม.
– เพิ่มอาหารเย็นซีฟู้ด 1 มื้อ

——————————————-

ราคาสำหรับเข้าพัก วันนี้ – 30 เม.ย. 65 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง         2,950 บาท/ท่าน

เตียงเสริม                                       2,850  บาท/ท่าน

*ยกว้นช่วงสงกรานต์

——————————————–

ราคาสำหรับเข้าพัก 1พ.ค. – 31 ต.ค. 65 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง         2,850 บาท/ท่าน

เตียงเสริม                                       2,750  บาท/ท่าน

*ยกเว้น Long Weekend

———————————————-

ราคานี้รวม
1.. ที่พัก 2 คืน ห้องแบบ Deluxe Garden view พักห้องละ 2-3 ท่าน
2. อาหารเช้า 2 มื้อ
3. อาหารซีฟู๊ด 1 มื้อ พร้อมรถรับส่งที่พัก
3. กิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อย
4. ฟรี!!เข้าเล่นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะช้าง
5. ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ เต็มวัน + อาหารกลางวัน + อาหารว่าง + ผลไม้ + น้ำดื่ม + แว่นตาดำน้ำ + ชูชีพ + สต๊าฟดูแลความ            ปลอดภัยตลอดทริป + ประกันภัยทางน้ำ (ต่างชาติชำระเพิ่ม 200 บาท)

 

ราคานี้ไม่รวม
× ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป – กลับ
× ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในการเดินทางเข้าพัก
× ค่าอาหารเย็นในวันที่ 2 (เว้นแต่ได้จองเพิ่มตามเอกสารการจองของท่าน)

 

ราคาเด็ก และเงื่อนไขอื่นๆในการเข้าพักของโรงแรม / รีสอร์ท

 • เด็กอายุ 0 – 3 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริมไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 4 – 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ชำระค่าแพคเกจ 1,100 บาท
 • เด็กอายุ 4 – 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 65 *ยกเว้นสงกรานต์ ชำระค่าแพคเกจ 2,850 บาท
 • เด็กอายุ 4 – 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 65 *ยกเว้นวันหยุดยาว ชำระค่าแพคเกจ 2,750 บาท
 • *ในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่านพักในห้องเดียวกันจะชำระค่าเตียงเสริม 1 ท่าน
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป – ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 65 *ยกเว้นสงกรานต์ ชำระค่าแพคเกจ 2,850 บาท
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป – ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 65 *ยกเว้นวันหยุดยาว ชำระค่าแพคเกจ 2,750 บาท
 • จองเข้าพักวันที่ 12 – 16 เม.ย. 65 * เทศกาลสงกรานต์ (กรุณาเช็ค)
 • จองเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง * Long Weekend (กรุณาเช็ค)

 

หมายเหตุ

 • ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน/จองเข้าพักขั้นต่ำ 2 ท่าน/ห้อง
 • ราคาแพ็คเกจที่แสดงเป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น / ต่างชาติบวกเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)
 • แพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางด้วยตนเอง หากติดขัดท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ไม่สามารถออกทัวร์ดำน้ำดูปะการังได้เนื่องจากสภาพอากาศทางยินดีคืนเงินในส่วนของค่าดำน้ำให้บางส่วน
 • เลื่อนการเข้าพักได้ 1 ครั้ง แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 21 วัน *ยกเว้นช่วง Peak Season สงกรานต์ 13-16 เม.ย. แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน
 • หากไม่สามารถเดินทางได้ (รบกวนผู้จองหาสมาชิกมาแทนเอง)
 • ราคานี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรายการอื่นได้
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% ( ไม่สามารถออกบิล+vatได้)
 • ผู้เข้าพักจะต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบตามคำสั่งของ จ.ตราด ณ วันที่ใช้บริการ และจะไม่คืนเงินค่าแพ็คเกจหากท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าเกาะ
 • เมื่อท่านชำระเงินค่าแพ็คเกจให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว

 

เงื่อนไข และขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องว่างตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว ท่านจะต้องชำระเงิน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลตามที่บริษัทแจ้งขอในทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ Confirm ห้องให้กับผู้ที่ชำระเงินและแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาก่อนครับ*

 • ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน เพื่อจองแพ็คเกจ *ยกเว้นช่วง Peak Season สงกรานต์ 13-16 เม.ย. จะต้องชำระเต็มจำนวน
 • ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองและการยกเลิกการจอง

 • การเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจจะต้องติดต่อ GOGORIO ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก การเปลี่ยนวัน/เวลาเข้าพัก, การขอเข้าห้องพักก่อนเวลาที่กำหนด, การขอเข้าพักช้ากว่ากำหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง

 

การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์

 • การขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก ทาง GOGORIO จะต้องเช็คห้องว่างกับทางที่พักก่อน และจะคอมเฟริม์และสรุปยอดเพื่อให้ท่านได้ทำการชำระเงินต่อไป
 • ถ้ามีการลดจำนวนคนและจะต้องมีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการทำรายการ 15% ของยอดเงินที่จะต้องคืน
 • ถ้าการลดจำนวนคนมีผลต่อการลดจำนวนห้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกห้อง
 • การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจ จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทาง GOGORIO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

การขอยกเลิกการจองแพ็คเกจ จะมีเงื่อนไขดังนี้

 • ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน มีค่าธรรมเนียม 30% จากยอดชำระเต็มจำนวน
 • ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 21 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
 • ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพักต่ำกว่า 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • *ยกเว้นช่วง Long Weekend 30เม.ย. – 1พ.ค., 14-15พ.ค., 3-4มิ.ย. 12-13ส.ค., 13-15ต.ค., 22-23ต.ค.65 และสงกรานต์ 13-16 เม.ย.65 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

กรณีที่ไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation) หรือหากไม่เข้าพักตามกำหนดโดยไม่มีการแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้า หรือยังไม่ได้รับการยืนยันยกเลิกจากทาง GOGORIO แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ *

 

การรับเงินคืนภายหลังยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์

ในกรณีที่มีการโอนเงินคืนภายหลังการยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์ จะทำการโอนเงินกลับเข้าชื่อบัญชีของผู้จองเท่านั้น (ภายใน 7 วัน) โดยไม่มีการหักอัตราค่าธรรมเนียมการโอน

 

*** รายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกระบุอยู่ในเงื่อนไขก่อนที่ท่านจะชำระเงิน และใน Voucher ของท่าน เมื่อท่านชำระเงินค่าแพ็คเกจให้กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว***

 


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย