Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

โปรแกรมทัวร์ ตรัง-กระบี่-ไอ้ไข่ 18-22 พฤศจิกายน 2563

โปรแกรมทัวร์ ตรัง-กระบี่-ไอ้ไข่ 18-22 พฤศจิกายน 2563

0
จอง Package
เริ่มต้น3,999 ฿
จอง Package
เริ่มต้น3,999 ฿
ยังไม่เปิดรับจอง กรุณาติดต่อ Admin

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

753
Availability : 5
Max People : 6

วันแรก(พุธ 18/11/63)       กรุงเทพฯ-ตรัง

18.30 น.        พร้อมกันที่ สวนลุมพินี(ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

19.00 น.        ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง สนุกสนานไปการ สันทนาการต่างๆ (พักค้างคืนบนรถ )

 

วันที่สอง(พฤหัส 19/11/63)ลิบง-สุสานลิบง-หาดทุ่งหญ้าคา-สะพานหิน-
สะพานหลีกภัย-หอชมพะยูน-กระบี่

06.00 น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางถึง จ. ตรัง อิสระให้ท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแ-ปรงฟัน

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(1)

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เพื่อขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะลิบง

09.00 น.         ถึงท่าเรือหาดยาว นำท่านเดินทางไปเกาะลิบงโดยเรือหางยาวข้ามฟาก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถึงเกาะลิบงท่าเทียบเรือบ้านพร้าว (ใช้รถสามล้อเที่ยวรอบเกาะ) เมื่อขึ้นจากท่าเรือบ้านพร้าวหรือโคกสะท้อน ท่านจะได้พบกับสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านขวาของถนนเส้นทางจากท่าเรือบ้านพร้าวไปยังบ้านบาตุปูเต๊ะ มีร่องรอยกุโบว์(สุสาน) โบราณตั้งอยู่ไม่มีศาลาบูชา เนื่องจากตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม สุสานแห่งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็นสุสานของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของเกาะลิบง นั้นคือ โต๊ะบังวา หรือโต๊ะบังกาวา อายุประมาณ 100 ปี ตามหลักของศาสนาหลุมฝังศพเก่าแก่นี้คือ สุสานเจ้าพระยาลิบง ผู้ดูแลและปกครองเกาะเมืองเก่าในอดีต จากนั้นนำท่านชม จุดชมพะยูน ด้วยพื้นฐานการชมพะยูนเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำให้ขึ้นไปบนหอสูง (หอชมพะยูน) ตั้งอยู่ปลายสุดของ สะพานหลีกภัย พร้อมนำท่านเก็บภาพวิวบรรยากาศ

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(2)แบบพื้นเมือง

บ่าย                 หลังอาหารนำท่านขึ้น รถสามล้อนำท่านเที่ยว ชมหาดหลังเขา หรือ แหลมโต๊ะแก ชายหาดที่มีปะการังชายฝั่งอยู่ ที่นี่ท่านสามารถดำน้ำหรือเลนน้ำริมชายหาดได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หาดตูม เป็นที่ตั้งของ สถาบันพันธุ์สัตว์ป่าบนเกาะลิบงที่มีความสวยงามและน่าพักผ่อนจากนั้นนำท่านชม หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าเช็คอินของเกาะลิบงชมความมหัศจรรย์ ของ บ่อน้ำจืดกลางทะเล ที่ช่วงเวลาน้ำลง เราจะสามารถเดินลงไปที่บ่อน้ำจืดกลางทะเลได้ จากนั้นชม หาดทุ่งหญ้าคา เป็นหาดที่มีแนวหินเรียงรายกันตลอดแนวหาดและเป็นที่ตั้งของ สะพานหิน นำท่านชม สะพานหิน เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล จนดูคล้ายลักษณะเป็นสะพานและมีช่องว่างด้านล่างมองดูเหนือสะพานที่ทำจากหิน นำท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นชม แหลมปันหยัง เป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล ในสมัยก่อนแหลมปันหยังใช้เป็นเสมือนที่พึ่งทางใจของ ชาวเลมักจะใช้สถานที่นี้บนบานศาลกล่าวขอโชคลาภต่างๆ

16.00 น.         จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดยาว เพื่อนำท่านเข้าที่พัก

18.30 น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ หอนาฬิกา แลนด์มาร์คของจังหวัดตรัง ที่ล้อมรอบด้วยตึกที่ไม่มีสายไฟฟ้า เป็นภาพที่สวยงาม และร้านขายอาหารยามค่ำคืนมากมาย

พักค้างแรม ณ โรงแรม อันดามัน รีสอร์ท ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม(ศุกร์ 20/11/63)     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง

09.00 น.        นำท่าน ลงเรือ ท่องทะเลกระบี่ สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว

12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(4) แบบปิคนิค

บ่าย                 แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทับใจ  แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

15.00 น.         นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

16.30 น.         เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ศึกษาประวิติความเป็นมาของวัน เป็นวัดที่มีพระและสามเณร แม่ชี อาศัยอยู่มากที่สุดใน จ.กระบี่ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสง่างาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จากนั้น นำท่านไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปูดำ อีก1สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ พร้อมชมวิวเขาขนาบน้ำ

19.00 น.         แล้วเดินทางสู่นำท่านออกเดินทางไปที่ ถนนคนเดิน จ.กระบี่ เพื่อนำท่านเดินท่องเที่ยว ถนนคนเดินจ.กระบี่ เลือกซื้อเลือกชิมอาหารต่างๆ เช่น ชิมโรตี ชาชัก เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างอิสระ

20.00 น.         เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม กระบี่รอยัล ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  ห้องละ2-3ท่าน

วันที่สี่(เสาร์ 21/11/63)      กระบี่-วัดบางโทง-วัดยางใหญ่-วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)-
วัดดอนสัก-สุราษฎร์ธานี

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บริเวณรอบวัดเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกระบี่ ออกเดินทางสู่ อ.ท่าศาลา เพื่อนำท่านแวะ วัดยางใหญ่ สักการะ ตาพรานบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้นับถือ บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ชม โบสถ์สีชมพู

12.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ บ้านขนมจีนบ้านสวนพอเพียง

บ่าย                 เดินทางสู่ อ.สิชล สักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่ขึ้นชื่อ เรื่องการขอได้ไหว้รับ(ยกเว้นเรื่องความรัก) ยืนยันได้จากกองประทัด กองเท่าภูเขา จะมีผู้คนเข้า ออกมาไหว้ ขอพร อยู่ตลอดเวลา ออกเดินทางสู่ อ.ดอนสัก นำท่านชม วัดดอนสัก นำท่านกราบ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีฐานหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 39 เมตร นำท่านกราบไหว้นมัสการขอพรในบารมีองค์หลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วนำท่านชม วัดทุ่งเซียด วัดที่นี่สร้างตั้งเมื่อ พ.ศ.2410 เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าเป็นอีกวัดเก่าแก่มากๆ ชมอุโบสถกลางน้ำแบบศิลปะศรีวิชัยแห่งแรกของประเทศไทย

19.00  น.      รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ(พักค้างคืนบนรถ)

วันที่ห้า(อาทิตย์ 22/11/63)         กรุงเทพฯ

05.30  น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

—————————

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

กำหนดเดินทาง 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ค่าบริการท่านละ 3,999 บาท

อัตรานี้รวม   

a รถโค้ชปรับอากาศ

a  เรือยนต์ท่องเที่ยวทะเลตรังและทะเลกระบี่

a  ที่พักที่  2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า

a  อาหารตามรายการ 7 มื้อ และน้ำดื่ม/น้ำเปล่า

a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,

rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ

rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท 19มาตรการการบริการบนรถบริการ

– สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก หน้ากากอนามัย(3ชิ้น),แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)

– ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย