Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Package Tour แพ็คเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง 18-22 พ.ย. 63

Package Tour แพ็คเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง 18-22 พ.ย. 63

0
จอง Package
เริ่มต้น4,999 ฿
จอง Package
เริ่มต้น4,999 ฿
ยังไม่เปิดรับจอง กรุณาติดต่อ Admin

จองทันที

ชอบแพ็คเกจนี้

Adding item to wishlist requires an account

1027
18-22 พฤษจิกายน 2563
Max People : 32

วันแรก      กรุงเทพฯ(จุดที่1สวนลุม ลานพระรูป ร.6)-(จุดนัดพบที่ 2 ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)-เชียงใหม่

18.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (จุดที่1สวนลุม ลานพระรูป ร.6) ต้อนรับท่านโดยทีมงาน

18.30 น.

ออกเดินทางสู่ จุดนัดพบที่ 2 ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.ลัยหอการค้าไทย

19.00 น.

รับสมาชิก เดินทาง ณ จุดนัดพบที่ 2 ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย

19.15 น.

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำแบบ (1) ปิกนิก หลังอาหาร ฟังเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     เชียงใหม่-ดอยแม่เหาะ-ดอยแม่อู่คอ-ภูชี้เพ้อ-สะพานซูตองเป้-วัดจองคำ-วัดจองกลาง-พระธาตุดอยกองมู-ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า(2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว

08.00 น.

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศVIP คันละ 9 ท่าน นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุปีนักษัตรปีชวด) สักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความสิริมงคล เดินทางสู่ ดอยแม่อู่คอ แวะ ถ่ายภาพกับทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองสด จากนี้เดินทางต่อ

10.00 น.

นำท่านถ่ายภาพ ณ ดอยแม่เหาะ นำท่านชมดอกบัวตองที่งดงามอีก  1 จุดของเชียงใหม่ ชมทุ่งสีเหลืองสดจากดอกบัวตองที่บานสะพรั่งพร้อมให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ จากนั้นเดินทางสู่ ดอยแม่อู่คอ นำท่านสัมผัสทุ่งดอกบัวตองขนาดใหญ่ สีเหลืองสด อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้เพ้อ นำท่านเดินขึ้นจุดชมวิว (ระยะทางประมาณ 1 กม) นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแบบพานอราม่า 360 องศา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (3)  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านชมวัดจองคำและวัดจองกลาง วัดไทยแบบพม่าที่ตั้งอยู่ริมหนองจองคำวัดคู่เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุ๊กตาไม้โบราณแบบพม่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม อีก1สะพานที่มีชื่อเสียงของแม่ฮ่องสอน ณ สะพานซูตองเป้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม พาโนราม่า แม่ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

18.00 น.

เดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญมาก  สำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดินตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากถนนคนเดินท่านสามารถเดินเข้าที่พักได้อย่างอิสระ

            (พักค้างคืน ณ โรงแรม พาโนราม่า แม่ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3ท่าน)

วันที่สาม   ปางอุ๋ง-พระตำหนักปางตอง-ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ-ภูโคลน-อ.ปาย-วัดแม่เย็น-ถนนคนเดิน

04.00 น.

ปลุกท่านยามเช้า นำท่านสู่ บ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง  ระยะทางประมาณ 40 กม.เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นและบรรยากาศยามเช้า ท่ามกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ สายหมอก สวนสนสามใบที่ริมบึงและอากาศที่หนาวเย็น(สวิสเซอร์แลนด์ไทย) ชม หมอกไล่น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ้านรักไทย

07.30 น.

บริการอาหารเช้า(4)ที่ บ้านรักไทย

08.00 น.

อิสระเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวที่สวยงามไม่แท้ที่ไหนๆ  ณ บ้านรักไทย จากนั้น แวะชมวนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะจุดชมวิวปางมะผ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อีก 1 จุดชมวิวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,175 เมตร ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อิสระเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไม้ไผ่แห่ง ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าวโดย มีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงาม นำท่านเก็บภาพความประทับใจจากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีดอนชัย เป็นวัดแห่งแรกของ อ.ปาย ที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกับล้านนา มีความวิจิตรงดงาม โดยมีพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ที่อันเชิญมาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

17.00 น.

นำท่านสักการะพระธาตุแม่เย็นและให้ท่านได้ชมวิวเมืองปายยามเย็น จากนั้นนำท่านเขาสู่ที่พัก

18.00 น.

อิสระชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค่ำคืนของถนนคนเดินเมืองปาย อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

19.00 น.

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

            (พักค้างคืน ณ โรงแรม ปาย เอรวัณ รีสอร์ท  ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )      

วันที่สี่        ทะเลหมอกหยุนไหล-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-COFFEE IN LOVE-สะพานญี่ปุ่น-ขันโตกดินเนอร์

05.00 น.

ปลุกท่านยามเช้า  นำท่านสู่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกแบบพานอราม่า อิ่มเอมกับบรรยากาศที่งดงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

อำลาที่พัก นำท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดน้ำฮู เพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น.

นำท่านชมหมู่บ้านสันติชล  ชมบ้านดินที่เป็นที่อยู่อาศัยได้จริง เลือกซื้อของฝากมากมาย เช่น  ผลไม้แช่อิ่ม

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(7)ที่ ครัวสันติชล ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูขาหมูยูนาน

 บ่าย

อำลาเมืองปาย นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะร้านกาแฟ Coffee in loveร้านกาแฟสุดฮิตสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโออีกมากมายนำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ปายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่

18.00 น.

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารมื้อเย็น(8) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น แบบขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองประกอบการรับประทานอาหาร

20.00 น.

เหมาะสมกับเวลานำท่าน ขึ้นรถโค้ชคันเดิมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อน

20.00 น.

เหมาะสมกับเวลานำท่าน ขึ้นรถโค้ชคันเดิมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อน

วันที่ห้า    กรุงเทพมหานคร

06.00 น.

เดินทางถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ             รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

กำหนดเดินทางวันที่ 18-22 พฤษจิกายน 2563 ราคาท่านละ 4,999 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถโค้ชปรับอากาศ VIP กรุงเทพ-เชียงใหม่
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ตลอด 3 วันที่ท่องเที่ยวเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าตามที่ระบุในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ (เป็นทั้งไกด์และคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าทิป 500 บาท ต่อคนต่อทริป

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

จองทันที

thไทย