แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง : ไหว้พระ + ดีสนีย์แลนด์+เกาลูน : ไหว้พระ+ดีสนีย์แลนด์+เกาลูน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง : ไหว้พระ + ดีสนีย์แลนด์+เกาลูน   วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1882 ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าวัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยก นอกจากนี้ยังประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีภาพวาด โบราณ และ…

จองทันที

thไทย